For mig som SLP slagter, er det vigtigt, at dyrene har det godt, både levende og under slagtningen.

Derfor har jeg valgt at lave mit eget slagteri ude hos landmanden, så dyrene ikke skal transporteres for at blive slagtet.

Mit slagteri ligger i forlængelse af stalden, som dyrene lever i. De bliver i et roligt tempo drevet op til slagteriet, så de ikke bliver udsat for stress. Her kommer dyrlægen og kontrollerer både inden og efter slagtningen.

Kødkvaliteten er langt højere og smagen i kødet er bedre, da grisene ikke udsættes for stress pga. transport.

 

Se slagteri